Thứ Sáu , 21 Tháng Bảy 2017
TIN CHÍNH

Chuyên mục: LỜI CHÚA

Feed Subscription

Chúa nhật thứ 14 Thường Niên – Năm A (Mt 11,25-30)

CN-T14TN-NAMA

I. LỜI CHÚA: Mt 11, 25-30 “Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc khải ... Xem tiếp »

Chúa nhật – Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20,19-23)

CN-LEHIENXUONG-NAMA

I. LỜI CHÚA: Ga 20,19-23 “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con: Các con hãy nhận lấy Thánh Thần”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và ... Xem tiếp »

Chúa nhật – Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A (Mt 28,16-20)

LE-CHUATHANGTHIEN

I. LỜI CHÚA: Mt 28,16-20 “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy”. Bài kết Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến ... Xem tiếp »

Chúa nhật thứ 6 Phục Sinh – Năm A (Ga 14, 15-21)

CN-T6-NAMA

I. LỜI CHÚA: Ga 14, 15-21 “Thầy sẽ xin Cha và Người sẽ ban cho các con một Đấng Phù Trợ khác”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban ... Xem tiếp »

Chúa nhật thứ 5 Phục Sinh – Năm A (Ga 14,1-12)

CN-5PS-A

I. LỜI CHÚA: Ga 14,1-12 “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói ... Xem tiếp »

Chúa nhật Phục Sinh – Năm A (Ga 20, 1-9)

AEasterMJnVs

I. LỜI CHÚA: Ga 20, 1-9 “Người phải sống lại từ cõi chết”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được Chúa Giêsu ... Xem tiếp »

Thứ sáu Tuần Thánh (Ga 18,1-19,42)

ThuSau

I. LỜI CHÚA: Ga 18,1-19,42 “Sự Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”. C: Người đọc Chung, Thánh Sử; S: Người đối thoại khác, hoặc Cộng đoàn. J: Chúa Giêsu C. Bài Thương Khó Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi với môn đệ sang qua suối Xêrông, ở đó có một khu ... Xem tiếp »

Chúa nhật thứ V – Mùa chay (Năm A – Ga 11,1-45)

ALENT5Vs

I. LỜI CHÚA: Ga 11,1-45 “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là ... Xem tiếp »

Chúa nhật thứ IV – Mùa chay (Năm A – Ga 9,1-41)

ALENT4Vs

I. LỜI CHÚA: Ga 9,1-41 “Hắn đi rửa, rồi trở lại trông thấy rõ”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?” Chúa Giêsu ... Xem tiếp »

Chúa nhật thứ II – Mùa chay (Năm A – Mt 17, 1-9)

CN-T2MC-NAMA

I. LỜI CHÚA: Mt 17, 1-9 “Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, ... Xem tiếp »

Scroll To Top