Thứ Năm , 23 Tháng Mười Một 2017
TIN CHÍNH

Chương trình Việt ngữ – Đài Veritas

(Chương trình phát hằng ngày)

(Chương trình phát 24 giờ)

LỊCH PHÁT SÓNG CHƯƠNG TRÌNH RADIO VERITAS ASIA 

(Chương trình có thể thay đổi tuỳ theo đài)

Chương Trình

Giờ Việt Nam

Giờ UTC

 Lẽ Sống 07:00 – 07:30 00:00 – 00:30
 Nói Với Giới Trẻ 07:30 – 08:30 00:30 – 01:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Song Ngắn 08:30 – 09:30 01:30 – 02:30

 Lời Chúa Chúa Nhật

09:30 – 10:00

02:30 – 03:00

 Tin Tức Thời Sự 10:00 – 10:30 03:00 – 03:30
 Chuyện Tử Tế 10:30 – 11:00 03:30 – 04:00
 Phút Cầu Nguyện 11:00 – 12:00 04:00 – 05:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình 12:00 – 13:00 05:00 – 06:00
 Thánh Ca 13:00 – 14:00 06:00 – 07:00
 Suy Niệm Lời Chúa 14:00 – 15:00 07:00 – 08:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

15:00 – 16:00

08:00 – 09:00

 Phút Cầu Nguyện 16:00 – 17:00 09:00 – 10:00
 Học Hỏi Kinh Thánh 17:00 – 17:30 10:00 – 10:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn 17:30 – 18:30 10:30 – 11:30
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới 18:30 – 19:30 11:30 – 12:30
 Chuyện Tử Tế 19:30 – 20:00 12:30 – 13:00
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn 20:00 – 20:30 13:00 – 13:30

 Lẽ Sống

20:30 – 21:00

13:30 – 14:00

 Nói Với Giới Trẻ 21:00 – 22:00 14:00 – 15:00
 Phút Cầu Nguyện 22:00 – 23:00 15:00 – 16:00
 Lời Chúa Chúa Nhật 23:00 -23:30 16:00 – 16:30
 Học Hỏi Kinh Thánh 23:30 – 00:00 16:30 – 17:00
 Thánh Ca 00:00 – 01:00 17:00 – 18:00
 Thánh Ca 01:00 – 02:00 18:00 – 19:00

 Giờ Lòng Chúa Thương Xót, Kinh Mân Côi

02:00 – 03:00

19:00 – 20:00

 Suy Niệm Lời Chúa 03:00 – 04:00 20:00 – 21:00
 Ðạo Lý Thiên Niên Kỷ Mới 04:00 – 05:00 21:00 – 22:00
 Kinh Truyền Tin, Câu Chuyện Gia Ðình 05:00 – 06:00 22:00 – 23:00
 Kinh Mân Côi 06:00 – 06:30 23:00 – 23:30
 Chương Trình Phát Thanh Qua Làn Sóng Ngắn 06:30 – 07:00 23:30 – 00:00

 Nguồn: Radio Veritas Asia

Bình luận bài viết này!

Địa chỉ email của bạn sẽ không hiển thị trong bài viết.Trường hợp có đánh dấu là bắt buộc *

*

Scroll To Top